Επιλογή μέσων εκτύπωσης

Επιλογή μέσων εκτύπωσης


Με αυτόν τον εκτυπωτή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλούς τύπους χαρτιού και άλλα μέσα εκτύπωσης.

Πριν παραγγείλετε οποιοδήποτε χαρτί ή ειδικές φόρμες σε μεγάλη ποσότητα, βεβαιωθείτε ότι ο προμηθευτής χαρτιού έχει διαβάσει και κατανοήσει τις απαιτήσεις για τα μέσα εκτύπωσης που περιγράφονται στον HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (Οδηγός προδιαγραφών μέσων εκτύπωσης για την οικογένεια εκτυπωτών HP LaserJet).

Δείτε Αναλώσιμα και βοηθητικός εξοπλισμός,για να παραγγείλετε τον HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (Οδηγός προδιαγραφών μέσων εκτύπωσης για την οικογένεια εκτυπωτών HP LaserJet). Για να κάνετε λήψη ενός αντιγράφου του Οδηγού, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web: www.hp.com/support/clj3000 για τον εκτυπωτή HP Color LaserJet 3000 Series, την τοποθεσία Web: www.hp.com/support/clj3600 για τον εκτυπωτή HP Color LaserJet 3600 Series ή την τοποθεσία Web: www.hp.com/support/clj3800 για τον εκτυπωτή HP Color LaserJet 3800 Series. Επιλέξτε Manuals (Εγχειρίδια).

Είναι πιθανόν το χαρτί να πληροί όλες τις προδιαγραφές που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο ή στον HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide (Οδηγός προδιαγραφών μέσων εκτύπωσης για την οικογένεια εκτυπωτών HP LaserJet), αλλά η ποιότητα εκτύπωσης να εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητική. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μη φυσιολογικές συνθήκες του περιβάλλοντος εκτύπωσης ή σε άλλους παράγοντες, τους οποίους δεν μπορεί η HP να ελέγξει (για παράδειγμα, ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας).

Η Hewlett-Packard συνιστά να δοκιμάζετε το χαρτί πριν το αγοράσετε σε μεγάλες ποσότητες.

HP 3000 3600 3800 caution Επιλογή μέσων εκτύπωσης ΠΡΟΣΟΧΗ

Η χρήση μέσων εκτύπωσης που δεν πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται εδώ ή στον Oδηγό μέσων εκτύπωσης, πιθανώς να προκαλέσει προβλήματα που απαιτούν σέρβις. Το σέρβις αυτό δεν καλύπτεται από την εγγύηση ή τα συμβόλαια συντήρησης της Hewlett-Packard.

Η ενότητα αυτή σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

HP 3000 3600 3800 Επιλογή μέσων εκτύπωσης