Φάκελοι

Φάκελοι


HP 3000 3600 3800 note Φάκελοι Σημείωση

Η εκτύπωση φακέλων είναι δυνατή μόνο από το δίσκο 1. Ρυθμίστε το μέγεθος του μέσου εκτύπωσης του δίσκου, σύμφωνα με το μέγεθος του φακέλου. Δείτε Εκτύπωση φακέλων από το δίσκο 1.

Ακολουθήστε πιστά τις παρακάτω οδηγίες ώστε να εξασφαλίσετε τη σωστή εκτύπωση των φακέλων και να αποτρέψετε το ενδεχόμενο εμπλοκής χαρτιού στον εκτυπωτή:

Μην τοποθετείτε περισσότερους από 10 φακέλους στο δίσκο χαρτιού 1.

Το βάρος των φακέλων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 90 g/m2.

Οι φάκελοι πρέπει να είναι επίπεδοι.

Μη χρησιμοποιείτε φακέλους με παράθυρα ή κουμπώματα.

Οι φάκελοι δεν πρέπει να είναι τσαλακωμένοι, κομμένοι ή να παρουσιάζουν άλλου είδους ελαττώματα.

Στους φακέλους με αποκολλούμενες αυτοκόλλητες ταινίες πρέπει να χρησιμοποιείται κόλλα που αντέχει στη θερμότητα και στις πιέσεις που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία σταθεροποίησης του γραφίτη.

Οι φάκελοι θα πρέπει να τοποθετούνται με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω, η επάνω πλευρά του φακέλου θα πρέπει να είναι στα αριστερά και η μικρή πλευρά του να εισέρχεται πρώτη στον εκτυπωτή.

HP 3000 3600 3800 note Φάκελοι Σημείωση

Σε περιβάλλοντα όπου τα ποσοστά υγρασίας είναι υψηλά, οι φάκελοι θα πρέπει να τοποθετούνται με τη μεγάλη πλευρά να εισέρχεται πρώτη στον εκτυπωτή, για να μην κολλούν κατά την εκτύπωση. Στην περίπτωση αυτή, τοποθετείτε τους φακέλους με τρόπο τέτοιο, έτσι ώστε η μεγάλη πλευρά που θα εκτυπωθεί να “βλέπει” προς τα κάτω και να εισέρχεται πρώτη στον εκτυπωτή. Δείτε Εκτύπωση φακέλων από το δίσκο 1.

HP 3000 3600 3800 Φάκελοι