Γυαλιστερό χαρτί

Γυαλιστερό χαρτί


Στην εφαρμογή λογισμικού ή στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, επιλέξτε ως μέσο εκτύπωσης το GLOSSY (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΑΡΤΙ) ή εκτυπώστε από έναν δίσκο ρυθμισμένο για γυαλιστερό χαρτί.

Eκτυπωτές HP Color LaserJet 3600 και 3800Series: Επιλέξτε τη ρύθμιση GLOSSY (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΑΡΤΙ), για μέσα εκτύπωσης με βάρος έως και 120 g/m2. Επιλέξτε τη ρύθμιση Heavy Glossy (Ενισχυμένο γυαλιστερό χαρτί), για μέσα εκτύπωσης με βάρος έως και 163 g/m2. Επιλέξτε τη ρύθμιση Extra Heavy Glossy (Πολύ ενισχυμένο γυαλιστερό χαρτί), για μέσα εκτύπωσης με βάρος έως και 220 g/m2.

Eκτυπωτής HP Color LaserJet 3000 Series: Επιλέξτε τη ρύθμιση GLOSSY (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΧΑΡΤΙ), για μέσα εκτύπωσης με βάρος έως και 120 g/m2.

Επειδή αυτή η επιλογή επηρεάζει όλες τις εργασίες εκτύπωσης, είναι σημαντικό να επαναφέρετε τον εκτυπωτή στις αρχικές του ρυθμίσεις, αφού ολοκληρωθεί η εκτύπωση. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθμιση δίσκων.

HP 3000 3600 3800 note Γυαλιστερό χαρτί Σημείωση

Η Hewlett-Packard συνιστά τη χρήση γυαλιστερού χαρτιού HP Color LaserJet Soft Gloss με το συγκεκριμένο εκτυπωτή. Τα προϊόντα της HP είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να συνεργάζονται με σκοπό να παρέχουν βέλτιστα αποτελέσματα εκτύπωσης. Αν δεν χρησιμοποιείτε γυαλιστερό χαρτί HP Color LaserJet Soft Gloss με το συγκεκριμένο εκτυπωτή, η ποιότητα της εκτύπωσης μπορεί να υποβαθμιστεί.

HP 3000 3600 3800 Γυαλιστερό χαρτί