Εκτύπωση διαφορετικής πρώτης σελίδας

Εκτύπωση διαφορετικής πρώτης σελίδας


Για να εκτυπώσετε την πρώτη σελίδα ενός εγγράφου σε διαφορετικό τύπο μέσου εκτύπωσης από εκείνον στον οποίο θα εκτυπωθεί το υπόλοιπο έγγραφο, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία. Για παράδειγμα, μπορείτε να εκτυπώσετε την πρώτη σελίδα ενός εγγράφου σε ένα χαρτί με έντυπες επικεφαλίδες και το υπόλοιπο έγγραφο σε απλό χαρτί.

1.

Από το πρόγραμμα του λογισμικού ή από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή ορίστε έναν δίσκο για την πρώτη σελίδα και έναν άλλο δίσκο για τις υπόλοιπες σελίδες.

2.

Τοποθετήστε τα ειδικά μέσα εκτύπωσης στο δίσκο που ορίσατε στο βήμα 1.

3.

Τοποθετήστε το μέσα εκτύπωσης για τις υπόλοιπες σελίδες του εγγράφου σε κάποιον άλλο δίσκο.

4.

Εκτυπώστε το έγγραφο.

Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε σε διαφορετικούς τύπους μέσων εκτύπωσης μέσω του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή ή από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, για να ορίσετε τους τύπους των μέσων εκτύπωσης που είναι τοποθετημένα στους δίσκους και κατόπιν να επιλέξετε την πρώτη και τις υπόλοιπες σελίδες ανά τύπο μέσου εκτύπωσης.

HP 3000 3600 3800 Εκτύπωση διαφορετικής πρώτης σελίδας