Έλεγχος εργασιών εκτύπωσης

Έλεγχος εργασιών εκτύπωσης


Στα Windows, υπάρχουν τρεις ρυθμίσεις του τρόπου με τον οποίο το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή προσπαθεί να τραβήξει χαρτί από το δίσκο όταν στέλνετε μια εργασία εκτύπωσης. Οι ρυθμίσεις Source (Προέλευση), Type (Τύπος) και Size (Μέγεθος) εμφανίζονται στα παράθυρα διαλόγου Page Setup (Ρυθμίσεις σελίδας), Print (Εκτύπωση) ή Print Properties (Ιδιότητες εκτύπωσης) στα περισσότερα προγράμματα λογισμικού. Αν δεν αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, ο εκτυπωτής θα επιλέξει αυτόματα έναν δίσκο, βάσει των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων εκτυπωτή.

HP 3000 3600 3800 caution Έλεγχος εργασιών εκτύπωσης ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή θα πρέπει να γίνονται από το πρόγραμμα του λογισμικού ή από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή, όποτε αυτό είναι δυνατό, γιατί οι αλλαγές που γίνονται στον πίνακα ελέγχου μετατρέπονται σε προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τις επόμενες εργασίες εκτύπωσης. Η επιλογή των ρυθμίσεων στο λογισμικό ή στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή υπερισχύουν των ρυθμίσεων του πίνακα ελέγχου.

Η ενότητα αυτή σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

HP 3000 3600 3800 Έλεγχος εργασιών εκτύπωσης