Προβλήματα που αφορούν τα προγράμματα λογισμικού

Προβλήματα που αφορούν τα προγράμματα λογισμικού


Δεν είναι δυνατή η αλλαγή των επιλογών που έγιναν στο σύστημα
Αιτία
Λύση
Ο πίνακας ελέγχου του εκτυπωτή δεν δέχεται τις αλλαγές που έγιναν στο λογισμικό του συστήματος.
Απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου.
Το πρόγραμμα λογισμικού δεν υποστηρίζει τις αλλαγές στο σύστημα.
Δείτε τα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης του προγράμματος του λογισμικού.
Δεν έχει φορτωθεί το σωστό πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
Φορτώστε το σωστό πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
Δεν έχει φορτωθεί το σωστό πρόγραμμα οδήγησης του προγράμματος.
Φορτώστε το σωστό πρόγραμμα οδήγησης του προγράμματος.

Δεν είναι δυνατή η επιλογή μιας γραμματοσειράς από το λογισμικό
Αιτία
Λύση
Η γραμματοσειρά δεν είναι διαθέσιμη στο πρόγραμμα του λογισμικού.
Δείτε τα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης του προγράμματος του λογισμικού.

Δεν είναι δυνατή η επιλογή χρωμάτων
Αιτία
Λύση
Το πρόγραμμα του λογισμικού δεν υποστηρίζει χρώμα.
Δείτε τα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης του προγράμματος του λογισμικού.
Δεν έχει επιλεχθεί η λειτουργία Color (Χρώμα) στο πρόγραμμα του λογισμικού ή στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
Επιλέξτε Color (Χρώμα) και όχι Grayscale (Διαβαθμίσεις του γκρι) ή Monochrome (Μονόχρωμη λειτουργία).
Δεν έχει φορτωθεί το σωστό πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
Φορτώστε το σωστό πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή δεν αναγνωρίζει το δίσκο 3 ή το εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης.
Αιτία
Λύση
Το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή δεν έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να αναγνωρίζει το δίσκο 3 ή το εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης.
Δείτε το ηλεκτρονικό σύστημα Βοήθειας του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή, ώστε να αναγνωρίζει το βοηθητικό εξοπλισμό του εκτυπωτή.
Πιθανώς να μην έχει εγκατασταθεί ο βοηθητικός εξοπλισμός.
Βεβαιωθείτε ότι ο βοηθητικός εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί σωστά.

HP 3000 3600 3800 Προβλήματα που αφορούν τα προγράμματα λογισμικού