Μηνύματα πίνακα ελέγχου

Μηνύματα πίνακα ελέγχου


Μήνυμα πίνακα ελέγχου
Περιγραφή
Συνιστώμενη ενέργεια
Printing REGISTRATION PAGE (Γίνεται εκτύπωση ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΥΜΠΤΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)
Ο εκτυπωτής αυτή τη στιγμή εκτυπώνει τη σελίδα σύμπτωσης εκτύπωσης. Ο εκτυπωτής θα επανέλθει στο μενού SET REGISTRATION (ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΤΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ), αφού εκτυπωθεί η σελίδα.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στις εκτυπωμένες σελίδες.
<Date> <Time> (<Ημερομηνία> <Ώρα>)
Για να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Για να τα παρακάμψετε, πατήστε STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ).
Ο εκτυπωτής διαθέτει ένα εσωτερικό ρολόι που ανιχνεύει την ημερομηνία και την ώρα. Την πρώτη φορά που θα ανάψετε τον εκτυπωτή, θα σας ζητηθεί να ορίσετε τη σωστή ημερομηνία και ώρα.
Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα.
Για να παρακάμψετε αυτό το βήμα, πατήστε Stop (Διακοπή). Μπορείτε να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα σε επόμενο χρόνο από το μενού SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ).
Αν η προτροπή εμφανίζεται κάθε φορά που ανάβετε τον εκτυπωτή, αυτό σημαίνει ότι το ρολόι του δεν λειτουργεί σωστά. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της HP.
10.32.YY UNAUTHORIZED SUPPLY (10.32.YY ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ)
Unauthorized supply in use (Χρησιμοποιείται μη εγκεκριμένο αναλώσιμο)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για βοήθεια πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Έχει εγκατασταθεί ένα νέο, μη γνήσιο αναλώσιμο της ΗΡ. Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται έως ότου εγκατασταθεί κάποιο γνήσιο αναλώσιμο της HP ή έως ότου πατήσετε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου.
Αν πιστεύετε ότι αγοράσατε αναλώσιμο της ΗΡ, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web: www.hp.com/go/anticounterfeit.
Αν απαιτηθεί επισκευή ή σέρβις του εκτυπωτή, ως αποτέλεσμα χρήσης μη γνήσιων αναλωσίμων της HP, τότε η εργασία αυτή δεν θα καλυφθεί από την εγγύηση της HP.
Για να συνεχίσετε την εκτύπωση, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου. Η πρώτη εργασία εκτύπωσης σε αναμονή, θα ακυρωθεί.
10.94.YY REMOVE SHIPPING LOCKS FROM ALL CARTRIDGES (10.94.YY ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΤΕΣ)
Υπάρχει τουλάχιστον μία κασέτα γραφίτη από την οποία δεν έχει αφαιρεθεί η ασφάλεια συσκευασίας.
1.

Αφαιρέστε όλες τις κασέτες γραφίτη και ελέγξτε αν στα άκρα κάθε κασέτας υπάρχουν οι πορτοκαλί ασφάλειες συσκευασίας. Αφαιρέστε τυχόν ασφάλειες συσκευασίας που έχουν παραμείνει πάνω στις κασέτες.

2.

Επανεγκαταστήστε όλες τις κασέτες γραφίτη.

10.XX.YY SUPPLY MEMORY ERROR (10.XX.YY ΣΦΑΛΜΑ ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ)
Για βοήθεια πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Ο εκτυπωτής δεν μπορεί να διαβάσει από μία τουλάχιστον ετικέτα μνήμης κασέτας γραφίτη ή να γράψει σε αυτήν ή λείπει τουλάχιστον μία ετικέτα μνήμης.
1.

Ανοίξτε την μπροστινή θύρα.

2.

Αφαιρέστε τις κασέτες γραφίτη και στη συνέχεια επανεγκαταστήστε τις.

3.

Κλείστε την μπροστινή θύρα.

4.

Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον ξανά.

5.

Αν το σφάλμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

11.XX INTERNAL CLOCK ERROR (11.XX ΣΦΑΛΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να συνεχίσετε την εκτύπωση, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Το εσωτερικό ρολόι του εκτυπωτή δεν λειτουργεί σωστά. Η εκτύπωση μπορεί να συνεχιστεί, ωστόσο θα σας ζητείται να ορίζετε την ημερομηνία και την ώρα, κάθε φορά που ανάβετε τον εκτυπωτή.
Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της HP.
13.XX.YY DUPLEX JAM INSIDE FRONT DOOR (13.XX.YY ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΘΥΡΑ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για βοήθεια, πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Παρουσιάστηκε εμπλοκή στο εσωτερικό της μπροστινής θύρας.
Ανοίξτε την μπροστινή θύρα και αποκαταστήστε την εμπλοκή.
Δείτε Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού.
Αν το μήνυμα επιμένει, ενώ έχετε αφαιρέσει όλες τις σελίδες που προκάλεσαν την εμπλοκή, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.
13.XX.YY DUPLEX PATH JAM FRONT DOOR (13.XX.YY ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΘΥΡΑ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για βοήθεια, πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Παρουσιάστηκε εμπλοκή στην περιοχή εξόδου σελίδων εκτύπωσης διπλής όψης, στο εσωτερικό της μπροστινής θύρας.
Ανοίξτε την μπροστινή θύρα και αποκαταστήστε την εμπλοκή.
Δείτε Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού.
Αν το μήνυμα επιμένει, ενώ έχετε αφαιρέσει όλες τις σελίδες που προκάλεσαν την εμπλοκή, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.
13.XX.YY FUSER JAM INSIDE TOP COVER (13.XX.YY ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΓΡΑΦΙΤΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για βοήθεια, πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Παρουσιάστηκε εμπλοκή στη μονάδα σταθεροποιητή γραφίτη.
Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα και αποκαταστήστε την εμπλοκή.
HP 3000 3600 3800 caution Μηνύματα πίνακα ελέγχου ΠΡΟΣΟΧΗ

Έχει αυξηθεί η θερμοκρασία στη μονάδα σταθεροποιητή γραφίτη. Περιμένετε 10 λεπτά μέχρι να κρυώσει.

Δείτε Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού.
Αν το μήνυμα επιμένει, ενώ έχετε αφαιρέσει όλες τις σελίδες που προκάλεσαν την εμπλοκή, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.
13.XX.YY FUSER JAM INSIDE TOP COVER (13.XX.YY ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΓΡΑΦΙΤΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για βοήθεια, πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Παρουσιάστηκε εμπλοκή σελίδας κάτω από το μπροστινό κάλυμμα.
Ανοίξτε την μπροστινή θύρα και αφαιρέστε τη σελίδα που προκάλεσε την εμπλοκή.
13.XX.YY JAM IN TRAY 1 (13.XX.YY ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΔΙΣΚΟ 1)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Clear jam then press (Αποκαταστήστε την εμπλοκή και στη συνέχεια πατήστε) HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Παρουσιάστηκε εμπλοκή σελίδας στο δίσκο πολλαπλών χρήσεων.
Αποκαταστήστε την εμπλοκή και στη συνέχεια πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου.
Δείτε Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού.
Αν το μήνυμα επιμένει, ενώ έχετε αφαιρέσει όλες τις σελίδες που προκάλεσαν την εμπλοκή, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.
13.XX.YY JAM IN TRAY 2 (13.XX.YY ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΔΙΣΚΟ 2)
Παρουσιάστηκε εμπλοκή σελίδας στο δίσκο 2.
Αφαιρέστε το δίσκο 2, αποκαταστήστε την εμπλοκή και στη συνέχεια επανεγκαταστήστε το δίσκο 2.
Δείτε Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού.
Αν το μήνυμα επιμένει, ενώ έχετε αφαιρέσει όλες τις σελίδες που προκάλεσαν την εμπλοκή, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.
13.XX.YY JAM IN TRAY Χ (13.XX.YY ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΔΙΣΚΟ Χ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Clear jam then press (Αποκαταστήστε την εμπλοκή και στη συνέχεια πατήστε) HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Παρουσιάστηκε εμπλοκή σελίδας στο δίσκο 1 ή στο δίσκο 3.
Αποκαταστήστε την εμπλοκή και στη συνέχεια πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου.
ή
Δείτε Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού.
Αν το μήνυμα επιμένει, ενώ έχετε αφαιρέσει όλες τις σελίδες που προκάλεσαν την εμπλοκή, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.
13.XX.YY JAM INSIDE FRONT DOOR (13.XX.YY ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΘΥΡΑ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για βοήθεια, πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Παρουσιάστηκε εμπλοκή στο εσωτερικό της μπροστινής θύρας.
Πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου για βοήθεια.
ή
Δείτε Αποκατάσταση εμπλοκών χαρτιού.
Αν το μήνυμα επιμένει, ενώ έχετε αφαιρέσει όλες τις σελίδες που προκάλεσαν την εμπλοκή, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.
20 INSUFFICIENT MEMORY (20 ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΜΝΗΜΗ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για βοήθεια πατήστε το ερωτηματικόHP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Για να συνεχίσετε, πατήστε HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Ο εκτυπωτής έλαβε περισσότερα δεδομένα από τον υπολογιστή, από όσα χωρούν στη διαθέσιμη μνήμη του.
1.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε την εκτύπωση.

HP 3000 3600 3800 note Μηνύματα πίνακα ελέγχου Σημείωση

Θα προκληθεί απώλεια δεδομένων.

2.

Κάντε την εργασία εκτύπωσης λιγότερο πολύπλοκη για να αποφευχθεί αυτό το σφάλμα.

3.

Η προσθήκη μνήμης στον εκτυπωτή επιτρέπει την εκτύπωση πιο πολύπλοκων εργασιών.

22 EIO X BUFFER OVERFLOW (22 ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ EIO X)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να συνεχίσετε, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series με συσκευή EIO.
Η προσωρινή μνήμη Ι/Ο υπερχείλισε από την κάρτα EIO του εκτυπωτή στην υποδοχή X, ενώ ο εκτυπωτής ήταν απασχολημένος.
1.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε την εκτύπωση.

HP 3000 3600 3800 note Μηνύματα πίνακα ελέγχου Σημείωση

Θα προκληθεί απώλεια δεδομένων.

2.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

22 EMBEDDED I/O BUFFER OVERFLOW (22 ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ Ι/Ο)
Μόνο για εκτυπωτές HP Color LaserJet 3600 και 3800 Series
Η προσωρινή μνήμη του ενσωματωμένου server εκτύπωσης HP Jetdirect υπερχείλισε, ενώ ο εκτυπωτής ήταν απασχολημένος.
1.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε την εκτύπωση.

HP 3000 3600 3800 note Μηνύματα πίνακα ελέγχου Σημείωση

Θα προκληθεί απώλεια δεδομένων.

2.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

22 PARALLEL I/O BUFFER OVERFLOW (22 ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ Ι/Ο)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να συνεχίσετε, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series.
Η παράλληλη προσωρινή μνήμη του εκτυπωτή υπερχείλισε, ενώ ο εκτυπωτής ήταν απασχολημένος.
1.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε την εκτύπωση.

HP 3000 3600 3800 note Μηνύματα πίνακα ελέγχου Σημείωση

Θα προκληθεί απώλεια δεδομένων.

2.

Αν το μήνυμα επιμένει αφού έχετε βγει από τη Βοήθεια, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

22 SERIAL I/O BUFFER OVERFLOW (22 ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ Ι/Ο)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να συνεχίσετε, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series με συσκευή EIO.
Η σειριακή προσωρινή μνήμη του εκτυπωτή υπερχείλισε, ενώ ο εκτυπωτής ήταν απασχολημένος.
1.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε την εκτύπωση.

HP 3000 3600 3800 note Μηνύματα πίνακα ελέγχου Σημείωση

Θα προκληθεί απώλεια δεδομένων.

2.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

22 USB I/O BUFFER OVERFLOW (22 ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ USB Ι/Ο)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να συνεχίσετε, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Η προσωρινή μνήμη USB του εκτυπωτή υπερχείλισε, ενώ ο εκτυπωτής ήταν απασχολημένος.
1.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε την εκτύπωση.

HP 3000 3600 3800 note Μηνύματα πίνακα ελέγχου Σημείωση

Θα προκληθεί απώλεια δεδομένων.

2.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

40 BAD SERIAL TRANSMISSION (40 ΚΑΚΗ ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να συνεχίσετε, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series.
Παρουσιάστηκε σφάλμα σειριακών δεδομένων (ισοτιμίας, πλαισίωσης ή υπέρβασης γραμμής) τη στιγμή που ο εκτυπωτής λάμβανε δεδομένα.
1.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε την εκτύπωση.

HP 3000 3600 3800 note Μηνύματα πίνακα ελέγχου Σημείωση

Θα προκληθεί απώλεια δεδομένων.

2.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

40 EIO X BAD TRANSMISSION (40 EIO X ΚΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να συνεχίσετε, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series με συσκευή EIO.
Η σύνδεση με την κάρτα στην υποδοχή EIO έχει διακοπεί.
1.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε την εκτύπωση.

HP 3000 3600 3800 note Μηνύματα πίνακα ελέγχου Σημείωση

Θα προκληθεί απώλεια δεδομένων.

2.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

40 EMBEDDED I/0 BAD TRANSMISSION (40 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ Ι/Ο ΚΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να συνεχίσετε, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Η σύνδεση με τον ενσωματωμένο server εκτύπωσης ΗP Jetdirect έχει διακοπεί.
Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε την εκτύπωση.
41.3 UNEXPECTED SIZE IN TRAY X (41.3 ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΤΟ ΔΙΣΚΟ Χ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
LOAD TRAY X <TYPE> <SIZE> (ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΙΣΚΟΥ X <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ>)
Στο δίσκο έχει τοποθετηθεί χαρτί μεγαλύτερου ή μικρότερου μεγέθους (προς την κατεύθυνση τροφοδοσίας) από το μέγεθος εκείνο για το οποίο είναι ρυθμισμένος ο δίσκος.
1.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να γίνει η εκτύπωση από διαφορετικό δίσκο.

2.

Για να εκτυπώσετε από τον επιλεγμένο δίσκο, τοποθετήστε σε αυτόν χαρτί του ενδεδειγμένου μεγέθους και τύπου.

Πριν επιχειρήσετε να εκτυπώσετε ξανά, ελέγξτε αν όλοι οι δίσκοι είναι σωστά ρυθμισμένοι. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθμιση δίσκων.
41.5 UNEXPECTED TYPE IN TRAY X (41.5 ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΟ ΔΙΣΚΟ Χ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
LOAD TRAY X <TYPE> <SIZE> (ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΙΣΚΟΥ X <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ>)
Ο εκτυπωτής ανίχνευσε τύπο χαρτιού διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο έχει ρυθμιστεί ο δίσκος.
1.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να γίνει η εκτύπωση από διαφορετικό δίσκο.

2.

Για να εκτυπώσετε από τον επιλεγμένο δίσκο, τοποθετήστε σε αυτόν χαρτί του ενδεδειγμένου μεγέθους και τύπου.

Πριν επιχειρήσετε να εκτυπώσετε ξανά, ελέγξτε αν όλοι οι δίσκοι είναι σωστά ρυθμισμένοι. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθμιση δίσκων.
41.X ERROR (41.X ΣΦΑΛΜΑ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να συνεχίσετε, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Παρουσιάστηκε σφάλμα στον εκτυπωτή.
1.

Για να συνεχίσετε, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου ή για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου.

2.

Αν το μήνυμα επιμένει, αφού έχετε βγει από τη Βοήθεια, σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον ξανά.

3.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

49.XXXXX ERROR (49.XXXXX ΣΦΑΛΜΑ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
To continue turn off then on (Για να συνεχίσετε, σβήστε τον εκτυπωτή και στη συνέχεια ανάψτε τον ξανά)
Παρουσιάστηκε κρίσιμο σφάλμα υλικολογισμικού.
1.

Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον ξανά.

2.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

50.X FUSER ERROR (50.X ΣΦΑΛΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΓΡΑΦΙΤΗ)
Για βοήθεια, πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Παρουσιάστηκε σφάλμα στη μονάδα σταθεροποιητή γραφίτη.
1.

Σβήστε τον εκτυπωτή.

2.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα σταθεροποιητή γραφίτη είναι σωστά εγκατεστημένη και ότι στηρίζεται σωστά στη θέση της.

3.

Ανάψτε τον εκτυπωτή.

4.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

51.XY ERROR (51.ΧΥ ΣΦΑΛΜΑ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
To continue turn off then on (Για να συνεχίσετε, σβήστε τον εκτυπωτή και στη συνέχεια ανάψτε τον ξανά)
Παρουσιάστηκε σφάλμα στον εκτυπωτή.
1.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε.

2.

Αν το μήνυμα επιμένει, σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον ξανά.

3.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

52.XY ERROR (52.ΧΥ ΣΦΑΛΜΑ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
To continue turn off then on (Για να συνεχίσετε, σβήστε τον εκτυπωτή και στη συνέχεια ανάψτε τον ξανά)
Παρουσιάστηκε σφάλμα στον εκτυπωτή.
1.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε.

2.

Αν το μήνυμα επιμένει, σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον ξανά.

3.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

53.10.01 ERROR UNSUPPORTED RAM (53.10.01 ΣΦΑΛΜΑ ΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗ RAM)
Tο DIMM μνήμης δεν υποστηρίζεται.
Εγκαταστήστε ένα DIMM μνήμης που υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή. Δείτε Εργασίες στη μνήμη.
54.XX ERROR (54.XX ΣΦΑΛΜΑ)
Παρουσιάστηκε σφάλμα εντολής εκτυπωτή.
1.

Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον ξανά.

2.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

57.XX PRINTER ERROR (57.XX ΣΦΑΛΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
To continue turn off then on (Για να συνεχίσετε, σβήστε τον εκτυπωτή και στη συνέχεια ανάψτε τον ξανά)
Παρουσιάστηκε σφάλμα στον ανεμιστήρα του εκτυπωτή.
1.

Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον ξανά.

2.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

59.XY ERROR (59.XY ΣΦΑΛΜΑ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
To continue turn off then on (Για να συνεχίσετε, σβήστε τον εκτυπωτή και στη συνέχεια ανάψτε τον ξανά)
Παρουσιάστηκε σφάλμα στον κινητήρα του εκτυπωτή.
1.

Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον ξανά.

2.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

HP 3000 3600 3800 note Μηνύματα πίνακα ελέγχου Σημείωση

Αυτό το μήνυμα μπορεί επίσης να εμφανιστεί αν δεν υπάρχει μονάδα μεταφοράς εικόνας μέσα στον εκτυπωτή ή αν αυτή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μεταφοράς εικόνας έχει εγκατασταθεί σωστά.

62 NO SYSTEM (62 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ)
Δεν βρέθηκε σύστημα.
1.

Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον ξανά.

2.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

64 ERROR (64 ΣΦΑΛΜΑ)
Για βοήθεια, πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου
εναλλάσσεται με το μήνυμα
To continue turn off then on (Για να συνεχίσετε, σβήστε τον εκτυπωτή και στη συνέχεια ανάψτε τον ξανά)
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3600 Series.
Παρουσιάστηκε σφάλμα στην προσωρινή μνήμη σάρωσης.
1.

Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον ξανά.

2.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

68.Χ PERMANENT STORAGE FULL (Η ΜΝΗΜΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΗ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να συνεχίσετε, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Μια συσκευή μόνιμης αποθήκευσης είναι γεμάτη. Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να διαγράψετε το μήνυμα. Μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση, αλλά η συμπεριφορά του εκτυπωτή ενδέχεται να μην είναι κανονική.
Περιγραφή Χ
1 Αφαιρούμενος δίσκος (Flash ή σκληρός)
0 Εγκατεστημένη μνήμη NVRAM
1.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε.

2.

Για σφάλματα 68.0, σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον ξανά.

3.

Αν ένα σφάλμα 68.0 επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

4.

Για σφάλματα 68.1 χρησιμοποιήστε το λογισμικό HP Web Jetadmin για να διαγράψετε αρχεία από τη μονάδα δίσκου.

5.

Αν ένα σφάλμα 68.1 επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

68.Χ PERMANENT STORAGE WRITE FAIL (Η ΜΝΗΜΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΕΤΥΧΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να συνεχίσετε, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Μια συσκευή μόνιμης αποθήκευσης είναι γεμάτη. Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να διαγράψετε το μήνυμα. Μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση, αλλά η συμπεριφορά του εκτυπωτή ενδέχεται να μην είναι κανονική.
Περιγραφή Χ
0 Εγκατεστημένη μνήμη NVRAM
1 Αφαιρούμενος δίσκος
1.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε.

2.

Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

68.X STORAGE ERROR SETTINGS CHANGED (68.X ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να συνεχίσετε, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Μία ή περισσότερες ρυθμίσεις του εκτυπωτή που αποθηκεύτηκαν στη συσκευή μόνιμης αποθήκευσης, δεν είναι έγκυρη/ες και έχει γίνει επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να διαγράψετε το μήνυμα. Μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση, αλλά η συμπεριφορά του εκτυπωτή ενδέχεται να μην είναι κανονική.
1.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε.

2.

Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον ξανά.

3.

Αν το μήνυμα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

79.XXXX ERROR (79.XXXX ΣΦΑΛΜΑ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
To continue turn off then on (Για να συνεχίσετε, σβήστε τον εκτυπωτή και στη συνέχεια ανάψτε τον ξανά)
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series.
Παρουσιάστηκε κρίσιμο σφάλμα υλικού.
1.

Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον ξανά.

2.

Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

8X.YYYY EIO ERROR (8X.YYYY ΣΦΑΛΜΑ ΕΙΟ)
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series.
Η βοηθητική κάρτα ΕΙΟ παρουσίασε κρίσιμο σφάλμα.
1.

Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον ξανά.

2.

Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

8X.YYYY EMBEDDED JETDIRECT ERROR (8X.YYYY ΣΦΑΛΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ JETDIRECT)
Ο ενσωματωμένος server εκτύπωσης HP Jetdirect παρουσίασε κρίσιμο σφάλμα.
1.

Σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον ξανά.

2.

Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

Access Denied MENUS LOCKED (Η πρόσβαση δεν επιτρέπεται ΤΑ ΜΕΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΑ)
Ο διαχειριστής του εκτυπωτή έχει ενεργοποιήσει το μηχανισμό ασφαλείας του πίνακα ελέγχου. Σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του πίνακα ελέγχου. Το μήνυμα εξαφανίζεται μετά από μερικά δευτερόλεπτα και ο εκτυπωτής επανέρχεται στην κατάσταση Ready (Έτοιμος) ή στην κατάσταση BUSY (ΑΠΑΣΧΟΛΗΜΕΝΟΣ).
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του εκτυπωτή.
ACTION NOT CURRENTLY AVAILABLE ON TRAY X (Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΟ ΔΙΣΚΟ X)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Tray size cannot be ANY SIZE/ANY CUSTOM (Το μέγεθος του δίσκου δεν μπορεί να είναι ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΣ/ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ)
Προσπαθείτε να ορίσετε σύμπτωση εκτύπωσης διπλής όψης για έναν δίσκο που είναι ρυθμισμένος στο ANY SIZE (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΣ) ή στο ANY CUSTOM (ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ). Η σύμπτωση εκτύπωσης διπλής όψης δεν είναι δυνατή όταν το μέγεθος του δίσκου έχει οριστεί σε οποιαδήποτε από τις δύο αυτές ρυθμίσεις.
Αλλάξτε τη ρύθμιση μεγέθους για το δίσκο.
BAD DUPLEXER CONNECTION (ΚΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
To continue turn off then on (Για να συνεχίσετε, σβήστε τον εκτυπωτή και στη συνέχεια ανάψτε τον ξανά)
Tο εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.
Για να συνεχίσετε, σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον ξανά.
Calibrating… (Μικρορρύθμιση σε εξέλιξη…)
Ο εκτυπωτής εκτελεί μικρορρύθμιση.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
Canceling… <JOB NAME> (Ακυρώνεται… <ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ>)
Ο εκτυπωτής αυτή τη στιγμή ακυρώνει μια εργασία. Το μήνυμα εμφανίζεται για όσο διάστημα η εργασία έχει διακοπεί, η διαδρομή του χαρτιού είναι γεμάτη και τα τυχόν υπολειπόμενα εισερχόμενα δεδομένα στον ενεργό δίαυλο δεδομένων λαμβάνονται και απορρίπτονται.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
Checking paper path (Έλεγχος διαδρομής χαρτιού)
Ο εκτυπωτής περιστρέφει τους κυλίνδρους του, για να ελέγξει αν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
Checking printer (Έλεγχος εκτυπωτή)
Ο εκτυπωτής εκτελεί έναν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
CHOSEN PERSONALITY NOT AVAILABLE (Η ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να συνεχίσετε, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Ο εκτυπωτής έλαβε ένα αίτημα για μια οντότητα η οποία δεν υπάρχει στον εκτυπωτή. Η εργασία εκτύπωσης ακυρώθηκε και δεν εκτυπώνεται καμία σελίδα.
1.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε.

2.

Δοκιμάστε ένα διαφορετικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

HP 3000 3600 3800 note Μηνύματα πίνακα ελέγχου Σημείωση

Για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3600 Series, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα οδήγησης που είναι ειδικά σχεδιασμένο για αυτούς.

CLEANING DISK X% COMPLETE (Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ X% ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
DO NOT POWER OFF (ΜΗ ΣΒΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ)
Ο δίσκος μνήμης βρίσκεται στη διαδικασία καθαρισμού. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και μία ώρα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπορεί να εκτυπωθεί καμία εργασία.
Μη σβήσετε τον εκτυπωτή. Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή.
Στο τέλος της διαδικασίας καθαρισμού γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση του εκτυπωτή.
Cleaning…(Καθαρισμός σε εξέλιξη…)
Ο εκτυπωτής επεξεργάζεται τη σελίδα καθαρισμού.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
Clearing event log (Διαγραφή του αρχείου καταγραφής συμβάντων)
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια καθαρισμού του αρχείου καταγραφής συμβάντων. Στη συνέχεια ο εκτυπωτής επανέρχεται στο μενού SERVICE (ΣΕΡΒΙΣ).
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
Clearing paper path (Καθαρισμός διαδρομής χαρτιού)
Ο εκτυπωτής παρουσίασε εμπλοκή ή ανίχνευσε μέσα εκτύπωσης που δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά. Ο εκτυπωτής προσπαθεί να αποβάλει αυτόματα τις σελίδες που προκάλεσαν την εμπλοκή.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
CLOSE TOP COVER AND FRONT DOOR (ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΘΥΡΑ)
Πρέπει να κλείσετε το πάνω κάλυμμα και την μπροστινή θύρα.
Κλείστε το πάνω κάλυμμα και την μπροστινή θύρα.
CODE CRC ERROR (ΣΦΑΛΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ CRC)
Προέκυψε σφάλμα κατά την αναβάθμιση του υλικολογισμικού.
1.

Επανεγκαταστήστε το υλικολογισμικό.

2.

Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

COLOR RFU FAILED (ΑΠΟΤΥΧΙΑ RFU XΡΩΜΑΤΟΣ)
Προέκυψε σφάλμα κατά την αναβάθμιση του υλικολογισμικού.
1.

Επανεγκαταστήστε το υλικολογισμικό.

2.

Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

Creating…CLEANING PAGE (Γίνεται δημιουργία… ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)
Ο εκτυπωτής εκτυπώνει αυτή τη στιγμή τη σελίδα καθαρισμού. Μετά την εκτύπωση της σελίδας καθαρισμού, ο εκτυπωτής επανέρχεται στην κατάσταση Ready (Έτοιμος).
1.

Τοποθετήστε τη σελίδα καθαρισμού στο δίσκο 1.

2.

Πατήστε Menu (Μενού).

3.

Επιλέξτε PRINT QUALITY (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) και στη συνέχεια πατήστε HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου.

4.

Επιλέξτε PROCESS CLEANING PAGE (ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ) και στη συνέχεια πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου.

DATA RECEIVED (ΕΓΙΝΕ ΛΗΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Ο εκτυπωτής έχει λάβει δεδομένα και περιμένει αλλαγή σελίδας. Όταν ο εκτυπωτής λάβει κάποιο άλλο αρχείο, το μήνυμα εξαφανίζεται.
Η λειτουργία του εκτυπωτή έχει διακοπεί προσωρινά.
Αν ο εκτυπωτής περιμένει αλλαγή σελίδας, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε.
Αν η λειτουργία του εκτυπωτή έχει διακοπεί προσωρινά, πατήστε Stop (Διακοπή) για να συνεχίσετε.
Event Log Empty (Το αρχείο καταγραφής συμβάντων είναι άδειο)
Έχει γίνει επιλογή του SHOW EVENT LOG (ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ) από τον πίνακα ελέγχου, ενώ το αρχείο καταγραφής συμβάντων είναι άδειο.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
GENUINE HP SUPPLIES DESIGNED FOR <PROD> (ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ HP ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ <ΠΡΟΪΟΝ>)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Αυτό το γνήσιο αναλώσιμο της HP δεν έχει σχεδιαστεί για τον συγκεκριμένο εκτυπωτή και δεν υποστηρίζεται. Ο εκτυπωτής μπορεί να εκτυπώσει με αυτό το αναλώσιμο, ωστόσο μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα εκτύπωσης.
Αντικαταστήστε το αναλώσιμο αυτό με ένα γνήσιο αναλώσιμο της HP, που να έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον εκτυπωτή.
Genuine HP supplies installed (Έχουν εγκατασταθεί γνήσια αναλώσιμα HP)
Έχει γίνει εγκατάσταση νέας κασέτας γραφίτη της HP. Ο εκτυπωτής επανέρχεται στην κατάσταση Ready (Έτοιμος), μετά από 10 δευτερόλεπτα περίπου.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
Incorrect (Ακατάλληλο)
Ο αριθμός PIN δεν είναι σωστός.
Απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου.
INCORRECT <COLOR> CARTRIDGE (ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΣΕΤΑ <ΕΓΧΡΩΜΟΥ> ΓΡΑΦΙΤΗ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για βοήθεια, πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Μία κασέτα έγχρωμου γραφίτη έχει εγκατασταθεί σε ακατάλληλη υποδοχή.
Πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου για βοήθεια.
ή
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αλλαγή κασετών γραφίτη.
INCORRECT SUPPLIES (ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)
Για να δείτε την κατάσταση, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Δύο ή περισσότερες κασέτες γραφίτη έχουν εγκατασταθεί σε ακατάλληλη υποδοχή.
Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου και κατόπιν πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου για βοήθεια.
ή
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αντικατάσταση αναλωσίμων και εξαρτημάτων.
INFLATE FAILURE (ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ)
Προέκυψε σφάλμα κατά την αναβάθμιση του υλικολογισμικού.
1.

Επανεγκαταστήστε το υλικολογισμικό.

2.

Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

Initializing (Προετοιμασία)
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν ανάβετε τον εκτυπωτή και αρχίζει η προετοιμασία των διαφόρων λειτουργιών του.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
Initializing permanent storage (Γίνεται προετοιμασία μόνιμης αποθήκευσης)
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν ανάβετε τον εκτυπωτή και δείχνει ότι γίνεται προετοιμασία της συσκευής μόνιμης αποθήκευσης.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
INSERT OR CLOSE TRAY XX (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ Ή ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΔΙΣΚΟ ΧΧ)
Κάποιος δίσκος έχει παραμείνει ανοικτός και ο εκτυπωτής προσπαθεί να εκτυπώσει από έναν άλλο δίσκο.
Κλείστε το δίσκο που υποδεικνύεται από το μήνυμα, ώστε να συνεχιστεί η εκτύπωση.
INSTALL <COLOR> CARTRIDGE (ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΚΑΣΕΤΑ <ΕΓΧΡΩΜΟΥ> ΓΡΑΦΙΤΗ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για βοήθεια, πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Είτε δεν έχει εγκατασταθεί κασέτα γραφίτη είτε αυτή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά στον εκτυπωτή.
Πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου για βοήθεια.
ή
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αλλαγή κασετών γραφίτη.
INSTALL FUSER (ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΓΡΑΦΙΤΗ)
Για βοήθεια πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Είτε δεν έχει εγκατασταθεί μονάδα σταθεροποιητή γραφίτη είτε αυτή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά στον εκτυπωτή.
Πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου για βοήθεια.
ή
Επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών της HP ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της ΗΡ.
INSTALL SUPPLIES (ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)
Για να δείτε την κατάσταση, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Δεν έχουν εγκατασταθεί δύο ή περισσότερες κασέτες γραφίτη.
Εγκαταστήστε τις κασέτες γραφίτη που λείπουν.
Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου και κατόπιν πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου για βοήθεια.
ή
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Οδηγίες αντικατάστασης αναλωσίμων.
INSUFFICIENT MEMORY TO LOAD FONTS/DATA (ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ/ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
Το μήνυμα αυτό εναλλάσσεται με το όνομα της συσκευής αποθήκευσης. Η συσκευή αποθήκευσης δεν διαθέτει επαρκή μνήμη για να φορτώσει τις γραμματοσειρές ή άλλα δεδομένα.
Για να συνεχίσετε την εκτύπωση χωρίς χρήση των δεδομένων, πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου.
Για να επιλύσετε το πρόβλημα, αυξήστε τη μνήμη της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου.
LOAD TRAY X <TYPE> <SIZE> (ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΙΣΚΟΥ X <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ>)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για βοήθεια, πατήστε το ερωτηματικόHP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Ο δίσκος X είτε είναι άδειος είτε είναι ρυθμισμένος για τύπο και μέγεθος διαφορετικό από αυτό που ορίζεται στην εργασία. Δεν υπάρχει άλλος δίσκος.
Πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου για βοήθεια.
ή
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθμιση δίσκων.
LOAD TRAY X <TYPE> <SIZE> (ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΙΣΚΟΥ X <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ>)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
To use another tray press (Για να χρησιμοποιήσετε άλλο δίσκο, πατήστε) το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Ο δίσκος X είτε είναι άδειος είτε είναι ρυθμισμένος για τύπο και μέγεθος διαφορετικό από αυτό που ορίζεται στην εργασία.
Πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου για βοήθεια.
ή
Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να εκτυπώσετε από κάποιον άλλο δίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθμιση δίσκων.
Loading program X (Φόρτωση προγράμματος Χ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
DO NOT POWER OFF (ΜΗ ΣΒΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ)
Στο σύστημα αρχείων του εκτυπωτή μπορείτε να αποθηκεύσετε προγράμματα και γραμματοσειρές που φορτώνονται στη μνήμη RAM μόλις ανάψετε τον εκτυπωτή. Ο αριθμός X καθορίζει έναν αριθμό ακολουθίας ο οποίος υποδεικνύει το πρόγραμμα που φορτώνεται εκείνη τη στιγμή.
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
MANUALLY FEED <TYPE> <SIZE> (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΧΑΡΤΙ <TYΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ>)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για βοήθεια, πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Ο δίσκος 1 είναι άδειος και δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος δίσκος.
Τοποθετήστε μέσα εκτύπωσης στο δίσκο 1 και πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε.
Πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου για βοήθεια.
ή
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθμιση δίσκων.
MANUALLY FEED <TYPE> <SIZE> (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΧΑΡΤΙ <TYΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ>)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να συνεχίσετε, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Στο δίσκο 1 έχουν τοποθετηθεί μέσα εκτύπωσης, αλλά για τη συγκεκριμένη εργασία εκτύπωσης απαιτείται ειδικός τύπος και μέγεθος μέσων εκτύπωσης, που δεν είναι διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή.
Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να εκτυπώσετε από το δίσκο.
ή
Πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου για βοήθεια.
ή
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθμιση δίσκων.
MANUALLY FEED <TYPE> <SIZE> (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΧΑΡΤΙ <TYΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ>)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
To use another tray press (Για να χρησιμοποιήσετε άλλο δίσκο, πατήστε) το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Δεν υπάρχουν μέσα εκτύπωσης στο δίσκο 1, αλλά για κάποια εργασία εκτύπωσης απαιτείται ειδικός τύπος και μέγεθος μέσων εκτύπωσης, τα οποία είναι διαθέσιμα σε άλλο δίσκο.
Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να εκτυπώσετε από κάποιον άλλο δίσκο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθμιση δίσκων.
ή
Πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου για βοήθεια.
MANUALLY FEED OUTPUT STACK (ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗ ΣΤΟΙΒΑ ΕΞΟΔΟΥ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Στη συνέχεια πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να εκτυπώσετε στην πίσω όψη της εκτυπωμένης σελίδας
Έχει εκτυπωθεί μη αυτόματα η πρώτη όψη της σελίδας σε μία εργασία εκτύπωσης διπλής όψης και η λειτουργία του εκτυπωτή έχει διακοπεί προσωρινά έως ότου επανατοποθετηθεί η στοίβα χαρτιού στο δίσκο εξόδου.
Βγάλτε από το δίσκο εξόδου τη στοίβα χαρτιού που έχει εκτυπωθεί και τοποθετήστε την στο δίσκο 1 για να εκτυπωθεί η δεύτερη όψη της σελίδας της εργασίας εκτύπωσης διπλής όψης. Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Μη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης.
MEM TEST FAILURE REPLACE DIMM 1 (ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΟ DIMM 1)
Το DIMM της μνήμης δεν λειτουργεί.
Εγκαταστήστε ένα DIMM μνήμης που υποστηρίζεται από τον εκτυπωτή. Δείτε Εργασίες στη μνήμη.
Moving solenoid (Μετακίνηση ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να βγείτε, πατήστε το κουμπί STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ)
Ο εκτυπωτής εκτελεί έλεγχο της ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
NON HP SUPPLY IN USE (ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΗΣ HP)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Ο εκτυπωτής ανίχνευσε ότι έχει εγκατασταθεί μη γνήσιο αναλώσιμο της ΗΡ, αλλά έχετε πατήσει το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου (παράκαμψη).
Αν πιστεύετε ότι αγοράσατε γνήσιο αναλώσιμο της ΗΡ, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web: www.hp.com/go/anticounterfeit.
Αν απαιτηθεί επισκευή ή σέρβις του εκτυπωτή, ως αποτέλεσμα χρήσης μη γνήσιων αναλωσίμων της HP, τότε η εργασία αυτή δεν θα καλυφθεί από την εγγύηση της HP.
NON HP SUPPLY INSTALLED (ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΗΣ HP)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για βοήθεια, πατήστε το ερωτηματικόHP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Έχει εγκατασταθεί ένα νέο, μη γνήσιο αναλώσιμο της ΗΡ. Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται έως ότου εγκατασταθεί κάποιο γνήσιο αναλώσιμο της HP ή έως ότου πατήσετε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου.
Αν πιστεύετε ότι αγοράσατε γνήσιο αναλώσιμο της ΗΡ, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web: www.hp.com/go/anticounterfeit.
Αν απαιτηθεί επισκευή ή σέρβις του εκτυπωτή, ως αποτέλεσμα χρήσης μη γνήσιων αναλωσίμων της HP, τότε η εργασία αυτή δεν θα καλυφθεί από την εγγύηση της HP.
Για να συνεχίσετε την εκτύπωση, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου.
ORDER <COLOR> CARTRIDGE (ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΚΑΣΕΤΑ <ΕΓΧΡΩΜΟΥ> ΓΡΑΦΙΤΗ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Η κασέτα γραφίτη που υποδεικνύεται, πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής της. Ο εκτυπωτής είναι έτοιμος και θα εκτυπώσει τον αριθμό σελίδων που υποδεικνύεται.
Παραγγείλετε την κασέτα γραφίτη που σας υποδεικνύει ο εκτυπωτής. Η εκτύπωση θα συνεχιστεί έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα REPLACE <COLOR> CARTRIDGE (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΣΕΤΑ <ΕΓΧΡΩΜΟΥ> ΓΡΑΦΙΤΗ).
HP 3000 3600 3800 note Μηνύματα πίνακα ελέγχου Σημείωση

Ο αριθμός των σελίδων που μπορούν να εκτυπωθούν με το γραφίτη που έχει απομείνει, υπολογίζεται βάσει του ιστορικού κάλυψης σελίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αναλώσιμα και βοηθητικός εξοπλισμός.
HP 3000 3600 3800 note Μηνύματα πίνακα ελέγχου Σημείωση

Για να αποτρέψετε την εμφάνιση του μηνύματος στο μενού SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ), ορίστε τη ρύθμιση ORDER AT (ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕ) στο 0%.

ORDER SUPPLIES (ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Περισσότερα από ένα αναλώσιμα κοντεύουν να τελειώσουν.
1.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να δείτε ποια αναλώσιμα πρέπει να παραγγείλετε.

2.

Παραγγείλετε τα αναλώσιμα. Η εκτύπωση θα συνεχιστεί έως ότου εμφανιστεί το μήνυμα REPLACE SUPPLIES (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ).

ή
Πατήστε το HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου για βοήθεια.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αναλώσιμα και βοηθητικός εξοπλισμός.
PAPER PATH JAM FRONT DOOR (ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΘΥΡΑ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για βοήθεια, πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Παρουσιάστηκε εμπλοκή σελίδας στη διαδρομή χαρτιού.
Ανοίξτε την μπροστινή θύρα και αφαιρέστε τη σελίδα που προκάλεσε την εμπλοκή.
Paused (Παύση)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
To return to Ready press the STOP key (Για να επανέλθει ο εκτυπωτής στην κατάσταση “Έτοιμος”, πατήστε το πλήκτρο ΔΙΑΚΟΠΗ).
Η λειτουργία του εκτυπωτή έχει διακοπεί προσωρινά.
Πατήστε Stop (Διακοπή) για να συνεχίσετε την εκτύπωση.
Performing upgrade (Γίνεται αναβάθμιση)
Ο εκτυπωτής βρίσκεται στη διαδικασία αναβάθμισης του υλικολογισμικού.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε. Μη σβήσετε τον εκτυπωτή.
Performing… PAPER PATH TEST (Γίνεται εκτέλεση… ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ)
Ο εκτυπωτής εκτελεί δοκιμή διαδρομής χαρτιού.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
PRINTING STOPPED (H ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ)
Για να συνεχίσετε, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Aυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν εκτελείται δοκιμή Εκτύπωσης/Διακοπής και λήξει το χρονικό όριο της δοκιμής.
Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε την εκτύπωση.
Printing… CONFIGURATION (Γίνεται εκτύπωση… ΣΕΛΙΔΑΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ)
Ο εκτυπωτής αυτή τη στιγμή εκτυπώνει τη σελίδα ρυθμίσεων. Ο εκτυπωτής θα επανέλθει στην κατάσταση Ready (Έτοιμος), αφού εκτυπωθεί η σελίδα.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
Printing… DEMO PAGE (Γίνεται εκτύπωση… ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ)
Ο εκτυπωτής αυτή τη στιγμή εκτυπώνει τη σελίδα επίδειξης. Ο εκτυπωτής θα επανέλθει στην κατάσταση Ready (Έτοιμος), αφού εκτυπωθεί η σελίδα.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
Printing… DIAGNOSTICS PAGE (Γίνεται εκτύπωση… ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ)
Ο εκτυπωτής αυτή τη στιγμή εκτυπώνει τη σελίδα διαγνωστικού ελέγχου. Ο εκτυπωτής θα επανέλθει στην κατάσταση Ready (Έτοιμος), αφού εκτυπωθεί η σελίδα.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
Printing… EVENT LOG (Γίνεται εκτύπωση… ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ)
Ο εκτυπωτής αυτή τη στιγμή εκτυπώνει τη σελίδα αρχείου καταγραφής συμβάντων. Ο εκτυπωτής θα επανέλθει στην κατάσταση Ready (Έτοιμος), αφού εκτυπωθεί η σελίδα.
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
Printing… FILE DIRECTORY (Γίνεται εκτύπωση… ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΡΧΕΙΩΝ)
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series.
Ο εκτυπωτής αυτή τη στιγμή εκτυπώνει τη σελίδα καταλόγου συσκευών μαζικής αποθήκευσης. Ο εκτυπωτής θα επανέλθει στην κατάσταση Ready (Έτοιμος), αφού εκτυπωθεί η σελίδα.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
Printing… FONT LIST (Γίνεται εκτύπωση… ΣΕΛΙΔΑΣ ΛΙΣΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΩΝ)
Ο εκτυπωτής αυτή τη στιγμή εκτυπώνει τη λίστα γραμματοσειρών PCL ή PS. Ο εκτυπωτής θα επανέλθει στην κατάσταση Ready (Έτοιμος), αφού εκτυπωθεί η σελίδα.
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
Printing… MENU MAP (Γίνεται εκτύπωση… ΣΕΛΙΔΑΣ ΧΑΡΤΗ ΜΕΝΟΥ)
Ο εκτυπωτής αυτή τη στιγμή εκτυπώνει τη σελίδα χάρτη μενού. Ο εκτυπωτής θα επανέλθει στην κατάσταση Ready (Έτοιμος), αφού εκτυπωθεί η σελίδα.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
Printing… PQ troubleshooting (Γίνεται εκτύπωση… ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ)
Ο εκτυπωτής αυτή τη στιγμή εκτυπώνει τις σελίδες αντιμετώπισης προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης. Ο εκτυπωτής θα επανέλθει στην κατάσταση Ready (Έτοιμος), αφού εκτυπωθούν οι σελίδες.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στις εκτυπωμένες σελίδες.
Printing… RGB SAMPLES (Γίνεται εκτύπωση… ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ RGB)
Ο εκτυπωτής αυτή τη στιγμή εκτυπώνει τη σελίδα δειγμάτων RGB. Ο εκτυπωτής θα επανέλθει στην κατάσταση Ready (Έτοιμος), αφού εκτυπωθεί η σελίδα.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
Printing… SUPPLIES STATUS (Γίνεται εκτύπωση… ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ)
Ο εκτυπωτής αυτή τη στιγμή εκτυπώνει τη σελίδα κατάστασης αναλωσίμων. Ο εκτυπωτής θα επανέλθει στην κατάσταση Ready (Έτοιμος), αφού εκτυπωθεί η σελίδα.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
Printing… USAGE PAGE (Γίνεται εκτύπωση… ΣΕΛΙΔΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series.
Ο εκτυπωτής αυτή τη στιγμή εκτυπώνει τη σελίδα χρήσης. Ο εκτυπωτής θα επανέλθει στην online κατάσταση Ready (Έτοιμος), αφού εκτυπωθεί η σελίδα.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
PROCESSING DUPLEX JOB (ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Do not grab paper until job completes (Μην τραβάτε το χαρτί, προτού ολοκληρωθεί η εργασία)
Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης διπλής όψης το χαρτί βγαίνει για λίγο από τον εκτυπωτή πάνω στο δίσκο προτού επανεισαχθεί στον εκτυπωτή.
Μη βγάζετε τις σελίδες προτού βγουν τελείως από τον εκτυπωτή. Περιμένετε έως ότου ελευθερωθούν επάνω στο δίσκο εξόδου.
Processing… (Γίνεται επεξεργασία…)
Ο εκτυπωτής αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται μια εργασία εκτύπωσης, αλλά δεν παίρνει ακόμα σελίδες από το δίσκο. Όταν αρχίζει η τροφοδότηση των μέσων εκτύπωσης στον εκτυπωτή, τότε το μήνυμα αυτό αντικαθίσταται από κάποιο άλλο που υποδεικνύει από ποιον δίσκο εκτυπώνεται η εργασία.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
Processing… from tray<X> (Γίνεται επεξεργασία… από το δίσκο <X>)
Ο εκτυπωτής αυτή τη στιγμή εκτυπώνει μια εργασία από τον επιλεγμένο δίσκο.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
RAM DISK DEVICE FAILURE (ΒΛΑΒΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΙΣΚΟΥ RAM)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Για να γίνει διαγραφή, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series.
Ο δίσκος της μνήμης RAM δεν λειτουργεί.
1.

Η εκτύπωση μπορεί να συνεχιστεί για εργασίες που δεν απαιτούν τη χρήση του δίσκου της μνήμης RAM.

2.

Για να σβήσετε το μήνυμα αυτό από την οθόνη, πατήστε HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου.

RAM DISK FILE OPERATION FAILED (Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΙΣΚΟΥ RAM ΑΠΕΤΥΧΕ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Για να γίνει διαγραφή, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series.
Ο εκτυπωτής έλαβε μια εντολή συστήματος αρχείων PJL, η οποία προσπάθησε να εκτελέσει μια μη λογική λειτουργία (π.χ. να μεταφέρει ένα αρχείο σε έναν ανύπαρκτο κατάλογο).
1.

Η εκτύπωση μπορεί να συνεχιστεί.

2.

Για να σβήσετε το μήνυμα αυτό από την οθόνη, πατήστε HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου.

3.

Αν το μήνυμα εμφανιστεί ξανά, ίσως το πρόβλημα να οφείλεται στην εφαρμογή λογισμικού.

RAM DISK FILE SYSTEM IS FULL (ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΔΙΣΚΟΥ RAM ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Για να γίνει διαγραφή, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series.
Ο εκτυπωτής έλαβε μια εντολή συστήματος αρχείων PJL για την αποθήκευση κάποιου στοιχείου στο σύστημα αρχείων, αλλά το σύστημα αρχείων είναι γεμάτο.
1.

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό HP Web Jetadmin για να διαγράψετε αρχεία από το δίσκο της μνήμης RAM και προσπαθήστε ξανά.

2.

Για να σβήσετε το μήνυμα αυτό από την οθόνη, πατήστε HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε HP Web Jetadmin.
RAM DISK IS WRITE PROTECTED (Ο ΔΙΣΚΟΣ RAM ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Για να γίνει διαγραφή, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series.
Το σύστημα αρχείων προστατεύεται και δεν μπορεί να γίνει εγγραφή νέων αρχείων σε αυτό.
1.

Για να καταστήσετε δυνατή την εγγραφή στο δίσκο μνήμης RAM, απενεργοποιήστε την προστασία εγγραφής μέσα από το λογισμικό HP Web Jetadmin.

2.

Για να σβήσετε το μήνυμα αυτό από την οθόνη, πατήστε HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε HP Web Jetadmin.
RAM DISK X initializing (Ο ΔΙΣΚΟΣ RAM X προετοιμάζεται)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
DO NOT POWER OFF (ΜΗ ΣΒΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ)
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series.
Γίνεται προετοιμασία του νέου δίσκου της μνήμης RAM που βρίσκεται στην υποδοχή X.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
Receiving upgrade (Γίνεται αναβάθμιση)
Ο εκτυπωτής βρίσκεται στη διαδικασία αναβάθμισης του υλικολογισμικού.
Μη σβήσετε τον εκτυπωτή αν προηγουμένως δεν επανέλθει στην κατάσταση Ready (Έτοιμος).
REMOVE ALL PRINT CARTRIDGES (ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΣΕΤΕΣ ΓΡΑΦΙΤΗ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να βγείτε, πατήστε το κουμπί STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ)
Ο εκτυπωτής εκτελεί δοκιμή εξαρτημάτων.
Αφαιρέστε όλες τις κασέτες γραφίτη.
Όταν ολοκληρωθεί ο διαγνωστικός έλεγχος, επανεγκαταστήστε όλες τις κασέτες γραφίτη.
REMOVE AT LEAST ONE PRINT CARTRIDGE (ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΚΑΣΕΤΑ ΓΡΑΦΙΤΗ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να βγείτε, πατήστε το κουμπί STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ)
Ο εκτυπωτής εκτελεί έλεγχο απενεργοποίησης κασέτας ή δοκιμή εξαρτημάτων.
Αφαιρέστε μία κασέτα γραφίτη.
Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, επανεγκαταστήστε την κασέτα γραφίτη.
REPLACE <COLOR> CARTRIDGE (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΣΕΤΑ <ΕΓΧΡΩΜΟΥ> ΓΡΑΦΙΤΗ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για βοήθεια, πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Η υποδεικνυόμενη κασέτα γραφίτη έφθασε στο τέλος της διάρκειας ζωής της. Η εκτύπωση δεν θα συνεχιστεί αν προηγουμένως δεν αντικαταστήσετε την κασέτα γραφίτη.
Πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου για βοήθεια.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αλλαγή κασετών γραφίτη ή Αντικατάσταση αναλωσίμων και εξαρτημάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αναλώσιμα και βοηθητικός εξοπλισμός.
REPLACE <COLOR> CARTRIDGE (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΣΕΤΑ <ΕΓΧΡΩΜΟΥ> ΓΡΑΦΙΤΗ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να συνεχίσετε την εκτύπωση, πατήστε HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου.
Η κασέτα γραφίτη πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής της και η ρύθμιση REPLACE SUPPLIES (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) στο SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) έχει οριστεί στο STOP AT LOW (ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΚΟΝΤΕΥΕΙ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ). Για παράκαμψη, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου.
1.

Παραγγείλετε την υποδεικνυόμενη κασέτα γραφίτη.

2.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε.

ή
Πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου για βοήθεια.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αναλώσιμα και βοηθητικός εξοπλισμός.
REPLACE SUPPLIES (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να δείτε την κατάσταση, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Τουλάχιστον δύο κασέτες γραφίτη έχουν εξαντληθεί και πρέπει να αντικατασταθούν.
1.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να δείτε ποια αναλώσιμα πρέπει να αντικαταστήσετε.

2.

Πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου για βοήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αντικατάσταση αναλωσίμων και εξαρτημάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αναλώσιμα και βοηθητικός εξοπλισμός.
REPLACE SUPPLIES (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να συνεχίσετε, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Περισσότερα από ένα αναλώσιμα έχουν πολύ χαμηλή στάθμη γραφίτη και η ρύθμιση REPLACE SUPPLIES (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ) στο SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) έχει οριστεί στο STOP AT LOW (ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΚΟΝΤΕΥΕΙ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ).
1.

Πατήστε το κουμπί Menu (Μενού) και μετακινηθείτε μέσα στο μενού SUPPLIES STATUS (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), για να δείτε ποια αναλώσιμα πρέπει να παραγγείλετε.

2.

Παραγγείλετε τα αναλώσιμα.

3.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε την εκτύπωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αναλώσιμα και βοηθητικός εξοπλισμός.
REPLACE SUPPLIES (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)
Override in use (Χρήση παράκαμψης)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Τουλάχιστον μία κασέτα γραφίτη έχει εξαντληθεί, ωστόσο η εκτύπωση συνεχίζεται. Ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα που αφορούν την ποιότητα εκτύπωσης.
1.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να δείτε ποια αναλώσιμα πρέπει να παραγγείλετε.

2.

Παραγγείλετε τα υποδεικνυόμενα αναλώσιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αναλώσιμα και βοηθητικός εξοπλισμός.
REPLACE SUPPLIES (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)
Using black only (Γίνεται χρήση μόνο μαύρου γραφίτη)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Τουλάχιστον μία κασέτα έγχρωμου γραφίτη έχει εξαντληθεί. Μπορείτε να συνεχίσετε την εκτύπωση μόνο με τη χρήση της κασέτας μαύρου γραφίτη.
1.

Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να δείτε ποια αναλώσιμα πρέπει να παραγγείλετε.

2.

Παραγγείλετε τα υποδεικνυόμενα αναλώσιμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Αναλώσιμα και βοηθητικός εξοπλισμός.
Request accepted please wait (Το αίτημα έγινε δεκτό. Παρακαλώ περιμένετε)
Ο εκτυπωτής έχει αποδεχθεί ένα αίτημα εκτύπωσης μιας εσωτερικής σελίδας, αλλά πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η εκτύπωση της τρέχουσας εργασίας.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
Resend upgrade (Δώστε ξανά εντολή για αναβάθμιση)
Η αναβάθμιση του υλικολογισμικού δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Προσπαθήστε να εκτελέσετε την αναβάθμιση αυτή ξανά.
Restoring factory settings (Γίνεται επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων)
Ο εκτυπωτής κάνει επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
Restoring… (Γίνεται επαναφορά…)
Ο εκτυπωτής κάνει επαναφορά των ρυθμίσεων.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
RESTRICTED FROM PRINTING IN COLOR (YΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΧΡΩΜΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται μόνο στους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series.
HP Color LaserJet 3000: Ο εκτυπωτής έχει ρυθμιστεί να εκτυπώνει μόνο σε ασπρόμαυρη λειτουργία, ωστόσο η εργασία εκτύπωσης είναι έγχρωμη.
HP Color LaserJet 3800: Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν ο εκτυπωτής έχει ρυθμιστεί στο COLOR IF ALLOWED (ΧΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ) ενώ εσείς ή το πρόγραμμα λογισμικού δεν έχετε άδεια έγχρωμης εκτύπωσης.
HP Color LaserJet 3000: Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης από το μενού SYSTEM SETUP (ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ). Ορίστε το RESTRICT COLOR USE (ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ) στη ρύθμιση ENABLE COLOR (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ).
HP Color LaserJet 3800: Ζητήστε από το διαχειριστή δικτύου να ρυθμίσει τις άδειες χρήστη ή προγράμματος έτσι, ώστε να μπορείτε να δημιουργείτε έγχρωμες εκτυπώσεις.
RFU LOAD ERROR (ΣΦΑΛΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ RFU)
Προέκυψε σφάλμα κατά την αναβάθμιση του υλικολογισμικού.
1.

Επανεγκαταστήστε το υλικολογισμικό.

2.

Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Υποστήριξης της HP.

Rotating <COLOR> motor (Γίνεται έλεγχος του κινητήρα της κασέτας <ΕΓΧΡΩΜΟΥ> γραφίτη)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να βγείτε, πατήστε το κουμπί STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ)
Μια δοκιμή εξαρτημάτων είναι σε εξέλιξη. Το εξάρτημα που έχει επιλεγεί είναι ο <color> Cartridge motor (Κινητήρας κασέτας <έγχρωμου> γραφίτη).
Πατήστε Stop (Διακοπή) για να σταματήσετε αυτή τη δοκιμή.
Rotating motor (Γίνεται έλεγχος του κινητήρα)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να βγείτε, πατήστε το κουμπί STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ)
Ο εκτυπωτής εκτελεί δοκιμή του κινητήρα.
Πατήστε Stop (Διακοπή) για να σταματήσετε αυτή τη δοκιμή.
SANITIZING DISK X% COMPLETE (Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΣΚΟΥ X% ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
DO NOT POWER OFF (ΜΗ ΣΒΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ)
Ο δίσκος μνήμης βρίσκεται στη διαδικασία καθαρισμού. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και μία ώρα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπορεί να εκτυπωθεί καμία εργασία.
Μη σβήσετε τον εκτυπωτή. Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή.
Στο τέλος της διαδικασίας καθαρισμού γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση του εκτυπωτή.
Setting saved (Η ρύθμιση αποθηκεύτηκε)
Αποθηκεύθηκε μια επιλογή μενού.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
SIZE MISMATCH IN TRAY XX (ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΣΚΟ ΧΧ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Στο δίσκο έχει τοποθετηθεί ένα μέσο εκτύπωσης, το μέγεθος του οποίου είναι διαφορετικό από εκείνο για το οποίο έχει ρυθμιστεί ο δίσκος. Η εκτύπωση μπορεί να συνεχιστεί από άλλους δίσκους, αλλά όχι από τον συγκεκριμένο.
1.

Βεβαιωθείτε ότι έχουν ρυθμιστεί σωστά οι οδηγοί των μέσων εκτύπωσης.

2.

Ρυθμίστε το δίσκο για το σωστό μέγεθος από το μενού PAPER HANDLING (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ).

Sleep mode on (Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιημένη)
Ο εκτυπωτής βρίσκεται στην κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Με το πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού ή με τη λήψη δεδομένων ο εκτυπωτής επανέρχεται από την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας στην κανονική του λειτουργία.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε. Ο εκτυπωτής βγαίνει αυτόματα από την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.
STANDARD TOP BIN FULL (Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΝΩ ΔΙΣΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟΣ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Remove all paper from bin (Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο)
Ο δίσκος εξόδου είναι γεμάτος. Η εκτύπωση δεν μπορεί να συνεχιστεί.
Αδειάστε το δίσκο εξόδου. Η εκτύπωση θα συνεχιστεί αυτόματα.
Tray X <TYPE> <SIZE> (Δίσκος Χ <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ>)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Για να αλλάξετε το μέγεθος ή τον τύπο χαρτιού, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Ο εκτυπωτής αναφέρει την τρέχουσα ρύθμιση του δίσκου X.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
Πατήστε την επιστροφή HP 3000 3600 3800 arrow return Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να διαγράψετε το μήνυμα.
Πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να αλλάξετε το μέγεθος ή τον τύπο χαρτιού.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθμιση δίσκων.
TRAY XX EMPTY <TYPE> <SIZE> (Ο ΔΙΣΚΟΣ XX ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΟΣ <ΤΥΠΟΣ> <ΜΕΓΕΘΟΣ>)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Ο δίσκος είναι άδειος, αλλά για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης δεν απαιτείται ο συγκεκριμένος δίσκος.
Γεμίστε το δίσκο. Το μήνυμα υποδεικνύει τον τύπο και το μέγεθος του μέσου εκτύπωσης για το οποίο είναι ρυθμισμένος ο δίσκος.
TRAY XX OPEN (Ο ΔΙΣΚΟΣ ΧΧ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ)
Για βοήθεια, πατήστε το ερωτηματικό HP 3000 3600 3800 question Μηνύματα πίνακα ελέγχου
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Ο δίσκος είναι ανοικτός, αλλά η εκτύπωση μπορεί να συνεχιστεί.
Κλείστε το δίσκο.
TRAY XX OPEN OR EMPTY (Ο ΔΙΣΚΟΣ ΧΧ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΣ Η ΑΔΕΙΟΣ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Ο δίσκος είναι ανοικτός ή άδειος, αλλά για την τρέχουσα εργασία εκτύπωσης δεν απαιτείται ο συγκεκριμένος δίσκος.
Κλείστε ή γεμίστε το δίσκο.
TYPE MISMATCH IN TRAY XX (ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΥΠΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΣΚΟ ΧΧ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Στο δίσκο έχει τοποθετηθεί ένα μέσο εκτύπωσης, ο τύπος του οποίου είναι διαφορετικός από εκείνον για τον οποίο έχει ρυθμιστεί ο δίσκος. Η εκτύπωση μπορεί να συνεχιστεί από άλλους δίσκους, αλλά όχι από τον συγκεκριμένο.
Ρυθμίστε το δίσκο για τον σωστό τύπο από το μενού PAPER HANDLING (ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ).
Unauthorized supply in use (Χρησιμοποιείται μη εγκεκριμένο αναλώσιμο)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Ο εκτυπωτής ανίχνευσε ότι έχει εγκατασταθεί μη γνήσιο αναλώσιμο της ΗΡ και ότι έχετε πατήσει το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου (παράκαμψη).
Αν πιστεύετε ότι αγοράσατε γνήσιο αναλώσιμο της ΗΡ, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web: www.hp.com/go/anticounterfeit.
Αν απαιτηθεί επισκευή ή σέρβις του εκτυπωτή, ως αποτέλεσμα χρήσης μη γνήσιων αναλωσίμων της HP, τότε η εργασία αυτή δεν θα καλυφθεί από την εγγύηση της HP.
USB ACCESSORY ERROR (ΣΦΑΛΜΑ EΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ USB)
Μόνο για εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series
Ο εκτυπωτής ανίχνευσε υπερβολική ροή ρεύματος στη συσκευή αποθήκευσης USB.
1.

Σβήστε τον εκτυπωτή.

2.

Αφαιρέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

3.

Αντικαταστήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

4.

Ανάψτε τον εκτυπωτή.

USB Storage <X> initializing (Η συσκευή αποθήκευσης USB <X> προετοιμάζεται)
Μόνο για εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series
Γίνεται προετοιμασία της συσκευής αποθήκευσης USB.
Δεν χρειάζεται να επέμβετε.
USB Storage <X> not functional (Η συσκευή αποθήκευσης USB <X> δεν λειτουργεί)
Μόνο για εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series
H συσκευή αποθήκευσης USB δεν λειτουργεί.
Αντικαταστήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.
USB STORAGE DEVICE FAILURE (ΒΛΑΒΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ USB)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Για να γίνει διαγραφή, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series.
Η συσκευή αποθήκευσης USB δεν λειτουργεί.
1.

Η εκτύπωση μπορεί να συνεχιστεί για εργασίες που δεν απαιτούν τη χρήση της συσκευής αποθήκευσης.

2.

Για να σβήσετε το μήνυμα αυτό από την οθόνη, πατήστε HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου.

3.

Αν το μήνυμα επιμένει, σβήστε τον εκτυπωτή, αφαιρέστε και επανεγκαταστήστε τη συσκευή αποθήκευσης και στη συνέχεια ανάψτε τον εκτυπωτή.

4.

Αν το μήνυμα επιμένει, αντικαταστήστε τη συσκευή αποθήκευσης.

USB STORAGE FILE OPERATION FAILED (Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ USB ΑΠΕΤΥΧΕ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Για να γίνει διαγραφή, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series.
Ο εκτυπωτής έλαβε μια εντολή συστήματος αρχείων PJL η οποία προσπάθησε να εκτελέσει μια μη λογική λειτουργία (π.χ. να μεταφέρει ένα αρχείο σε έναν ανύπαρκτο κατάλογο).
1.

Η εκτύπωση μπορεί να συνεχιστεί.

2.

Για να σβήσετε το μήνυμα αυτό από την οθόνη, πατήστε HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου.

3.

Αν το μήνυμα επανεμφανιστεί, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα στο πρόγραμμα λογισμικού.

USB STORAGE FILE SYSTEM IS FULL (TO ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ USB ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Για να γίνει διαγραφή, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series.
Ο εκτυπωτής έλαβε μια εντολή συστήματος αρχείων PJL η οποία προσπάθησε να αποθηκεύσει κάτι στο σύστημα αρχείων αλλά η προσπάθεια αυτή ήταν ανεπιτυχής επειδή το σύστημα αρχείων είναι γεμάτο.
1.

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό HP Web Jetadmin για να διαγράψετε αρχεία από τη συσκευή αποθήκευσης και προσπαθήστε ξανά.

2.

Για να σβήσετε το μήνυμα αυτό από την οθόνη, πατήστε HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε HP Web Jetadmin.
USB STORAGE IS WRITE PROTECTED (Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ USB ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ)
εναλλάσσεται με το μήνυμα
Ready (Έτοιμος)
Για να γίνει διαγραφή, πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου
Μόνο για τους εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series.
Το σύστημα αρχείων προστατεύεται και δεν μπορεί να γίνει εγγραφή νέων αρχείων σε αυτό.
1.

Για να καταστήσετε δυνατή την εγγραφή στη συσκευή αποθήκευσης, απενεργοποιήστε την προστασία εγγραφής μέσα από το λογισμικό HP Web Jetadmin.

2.

Για να διαγραφεί το μήνυμα από την οθόνη, σβήστε τον εκτυπωτή και ανάψτε τον ξανά.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε HP Web Jetadmin.
USB STORAGE X REMOVED (Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ USB Χ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ)
Μόνο για εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 και 3800 Series
Η αφαίρεση της συσκευής αποθήκευσης USB έγινε ενώ ο εκτυπωτής ήταν αναμμένος.
1.

Σβήστε τον εκτυπωτή.

2.

Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB, επανεγκαταστήστε την.

3.

Ανάψτε τον εκτυπωτή.

USE TRAY X <TYPE> <SIZE> (ΧΡΗΣΗ ΔΙΣΚΟΥ Χ <ΤΥΠΟΥ> <ΜΕΓΕΘΟΥΣ>)
Ο εκτυπωτής σάς προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής εναλλακτικού μέσου για την εργασία εκτύπωσης.
1.

Πατήστε το κουμπί “Πάνω” HP 3000 3600 3800 arrow up Μηνύματα πίνακα ελέγχου ή το κουμπί “Κάτω” HP 3000 3600 3800 arrow down Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να τοινιστεί η ένδειξη ενός διαφορετικού τύπου ή μεγέθους χαρτιού και στη συνέχεια πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να επιλέξετε το μέγεθος ή τον τύπο χαρτιού που επιθυμείτε.

2.

Πατήστε την επιστροφή HP 3000 3600 3800 arrow return Μηνύματα πίνακα ελέγχου για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μέγεθος ή τύπο χαρτιού.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Ρύθμιση δίσκων.

HP 3000 3600 3800 Μηνύματα πίνακα ελέγχου