Βασική λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων

Βασική λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων


Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον εκτυπωτή, η λίστα ελέγχου που ακολουθεί θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε την αιτία του προβλήματος:

Είναι συνδεδεμένος ο εκτυπωτής στην παροχή ρεύματος;

Είναι αναμμένος ο εκτυπωτής;

Βρίσκεται ο εκτυπωτής στην κατάσταση Ready (Έτοιμος);

Είναι συνδεδεμένα όλα τα απαραίτητα καλώδια;

Εμφανίζεται κάποιο μήνυμα στον πίνακα ελέγχου;

Έχουν εγκατασταθεί γνήσια αναλώσιμα της ΗΡ;

Οι κασέτες γραφίτη που εγκαταστήσατε πρόσφατα, είναι σωστά τοποθετημένες; Έχει αφαιρεθεί η ταινία ασφαλείας από την κασέτα;

Για συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη ρύθμιση του εκτυπωτή, δείτε τον Οδηγό Εκκίνησης για τον συγκεκριμένο εκτυπωτή.

Αν ο Οδηγός αυτός δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, επισκεφθείτε την κατάλληλη τοποθεσία Web:

Eκτυπωτής HP Color LaserJet 3000 Series: www.hp.com/support/clj3000

Eκτυπωτής HP Color LaserJet 3600 Series: www.hp.com/support/clj3600

Eκτυπωτής HP Color LaserJet 3800 Series: www.hp.com/support/clj3800

Η ενότητα αυτή σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

HP 3000 3600 3800 Βασική λίστα ελέγχου αντιμετώπισης προβλημάτων