Μικρορρύθμιση του εκτυπωτή

Μικρορρύθμιση του εκτυπωτή


Η μικρορρύθμιση είναι μια λειτουργία του εκτυπωτή, η οποία βελτιστοποιεί την ποιότητα της εκτύπωσης. Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ποιότητα της εκτύπωσης, κάντε μικρορρύθμιση του εκτυπωτή.

1.

Πατήστε Menu (Μενού).

2.

Πατήστε το κουμπί “Κάτω” HP 3000 3600 3800 arrow down Μικρορρύθμιση του εκτυπωτή για να τονίσετε την ένδειξη CONFIGURE DEVICE (ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ) και στη συνέχεια πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μικρορρύθμιση του εκτυπωτή.

3.

Πατήστε το κουμπί “Κάτω” HP 3000 3600 3800 arrow down Μικρορρύθμιση του εκτυπωτή για να τονίσετε την ένδειξη PRINT QUALITY (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ) και στη συνέχεια πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μικρορρύθμιση του εκτυπωτή.

4.

Πατήστε το κουμπί “Κάτω” HP 3000 3600 3800 arrow down Μικρορρύθμιση του εκτυπωτή για να τονίσετε την ένδειξη FULL CALIBRATE NOW (ΠΛΗΡΗΣ ΜΙΚΡΟΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ) και στη συνέχεια πατήστε το σημάδι επιλογής HP 3000 3600 3800 check Μικρορρύθμιση του εκτυπωτή.

HP 3000 3600 3800 Μικρορρύθμιση του εκτυπωτή