Ελαττώματα στις διαφάνειες προβολής

Ελαττώματα στις διαφάνειες προβολής


Οι διαφάνειες προβολής μπορεί να εμφανίζουν τα ίδια προβλήματα στην ποιότητα εκτύπωσης που παρουσιάζουν και άλλοι τύποι μέσων εκτύπωσης, καθώς επίσης και ελαττώματα που σχετίζονται συγκεκριμένα με την εκτύπωση διαφανειών. Επίσης, λόγω του ότι οι διαφάνειες κάμπτονται εύκολα κατά τη διαδρομή εκτύπωσης, τα εξαρτήματα χειρισμού χαρτιού του εκτυπωτή μπορεί να αφήσουν ίχνη επάνω στην επιφάνεια των διαφανειών.

HP 3000 3600 3800 note Ελαττώματα στις διαφάνειες προβολής Σημείωση

Οι εκτυπωτές HP Color LaserJet 3000 Series δεν υποστηρίζουν την έγχρωμη εκτύπωση διαφανειών.

HP 3000 3600 3800 note Ελαττώματα στις διαφάνειες προβολής Σημείωση

Αφήστε τις διαφάνειες να κρυώσουν για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα προτού τις χρησιμοποιήσετε.

Στην καρτέλα Paper (Χαρτί) του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή επιλέξτε Transparency (Διαφάνεια) ως τύπο χαρτιού. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος χαρτιού έχει ρυθμιστεί για διαφάνειες.

Ελέγξτε αν οι διαφάνειες πληρούν τις προδιαγραφές του συγκεκριμένου εκτυπωτή. Δείτε Υποστηριζόμενα μεγέθη μέσων εκτύπωσης.

Οι διαφάνειες δεν είναι σχεδιασμένες για τη σωστή σταθεροποίηση του γραφίτη. Χρησιμοποιείτε μόνο διαφάνειες σχεδιασμένες για εκτυπωτές HP Color LaserJet.

Κρατάτε τις διαφάνειες από τις άκρες. Το λίπος των δακτύλων μπορεί να αφήσει κηλίδες και να προκαλέσει μουτζούρες στις διαφάνειες.

Όταν οι διαφάνειες κολλάνε μεταξύ τους στο δίσκο εξόδου, ενδέχεται να δημιουργηθούν μικρές σκουρόχρωμες περιοχές σε τυχαία σημεία στο πίσω άκρο των σελίδων που έχουν εκτυπωθεί με αμιγές χρώμα. Δοκιμάστε να εκτυπώσετε την εργασία σε μικρότερες παρτίδες.

Αν τα εκτυπωμένα χρώματα δεν φαίνονται σωστά, επιλέξτε διαφορετικά χρώματα στο πρόγραμμα του λογισμικού ή στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

Αν χρησιμοποιείτε ανακλαστικό προβολέα διαφανειών για τις εκτυπωμένες διαφάνειες, χρησιμοποιήστε καλύτερα έναν κανονικό προβολέα.

HP 3000 3600 3800 Ελαττώματα στις διαφάνειες προβολής