Barevný papír

Barevný papír


Barevný papír by měl být stejné kvality jako bílý xerografický papír.

Použité barvivo musí bez zhoršení kvality odolat fixační teplotě tiskárny 190 °C po dobu 0,1 sekundy.

Nepoužívejte papír s barevným potahem přidaným až následně po vyrobení papíru.

Tiskárna vytváří barvy tiskem rastrů složených z teček a různé barvy vznikají jejich překrýváním a měnícím se rozestupem. Proměnlivý odstín barevného papíru ovlivní odstíny tištěných barev.

HP 3000 3600 3800 Barevný papír