Zastavení aktuální tiskové úlohy na ovládacím panelu tiskárny

Zastavení aktuální tiskové úlohy na ovládacím panelu tiskárny


1.

Stiskněte tlačítko Stop na ovládacím panelu tiskárny.

2.

Stisknutím tlačítka HP 3000 3600 3800 arrow down Zastavení aktuální tiskové úlohy na ovládacím panelu tiskárny zvýrazněte položku Zrušit aktuální úlohu a pak stisknutím tlačítka HP 3000 3600 3800 check Zastavení aktuální tiskové úlohy na ovládacím panelu tiskárny úlohu zrušte.

Tiskovou úlohu, která je již z velké části vytištěna, nemusí být možné zrušit.

HP 3000 3600 3800 Zastavení aktuální tiskové úlohy na ovládacím panelu tiskárny