Konfigurace typu

Konfigurace typu


1.

Stiskněte tlačítko Nabídka.

2.

Stisknutím tlačítka HP 3000 3600 3800 arrow down Konfigurace typu zvýrazněte položku MANIPULACE S PAPÍREM a pak stiskněte tlačítko HP 3000 3600 3800 check Konfigurace typu.

3.

Stisknutím tlačítka HP 3000 3600 3800 arrow down Konfigurace typu zvýrazněte položku ZÁSOBNÍK 1 TYP, ZÁSOBNÍK 2 TYP nebo ZÁSOBNÍK 3 TYP a pak stiskněte tlačítko HP 3000 3600 3800 check Konfigurace typu.

4.

Stisknutím tlačítka HP 3000 3600 3800 arrow down Konfigurace typu nebo HP 3000 3600 3800 arrow up Konfigurace typu zvýrazněte požadovaný typ papíru a pak stiskněte tlačítko HP 3000 3600 3800 check Konfigurace typu.

5.

Stisknutím tlačítka Nabídka přejděte zpět do stavu Připraveno.

HP 3000 3600 3800 Konfigurace typu