Problémy s kvalitou tisku související s usazováním toneru uvnitř tiskárny

Problémy s kvalitou tisku související s usazováním toneru uvnitř tiskárny


Časem se může uvnitř tiskárny usazovat toner a jiné částice. Tyto usazeniny mohou způsobit následující problémy s kvalitou tisku:

HP 3000 3600 3800 note Problémy s kvalitou tisku související s usazováním toneru uvnitř tiskárny Poznámka

Chcete-li omezit usazování toneru, nakonfigurujte vždy typ média v zásobníku tak, aby odpovídal používanému typu média. Při tisku na média odlišného typu, než jaký je nastaven v konfiguraci, se může zvýšit usazování toneru.

na potištěné straně se v pravidelných intervalech objevují skvrny,

toner se snadno rozmazává,

toner vytváří na papíru skvrny,

na stránce se objevují svislé čáry nebo pruhy.

Tento druh problémů odstraníte vyčištěním tiskárny. Další informace naleznete v části Čištění tiskárny.

HP 3000 3600 3800 Problémy s kvalitou tisku související s usazováním toneru uvnitř tiskárny