Řešení problémů v systému Mac OS V9.x

Řešení problémů v systému Mac OS V9.x


HP 3000 3600 3800 note Řešení problémů v systému Mac OS V9.x Poznámka

Operační systém Mac OS V9.x je podporován pouze tiskárnami HP Color LaserJet 3000 a 3800 Series.

HP 3000 3600 3800 note Řešení problémů v systému Mac OS V9.x Poznámka

Nástroj Desktop Printer Utility (Nástroj pro tiskárnu na pracovní ploše) slouží k nastavení tisku pomocí sběrnice USB a adresy IP. Ikona tiskárny se nezobrazuje v okně pro výběr.

Název nebo adresa IP tiskárny se nezobrazuje v Desktop Printer Utility (Nástroji pro tiskárnu na pracovní ploše).
Příčina
Řešení
Tiskárna nemusí být připravena.
Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny, tiskárna je zapnutá a svítí kontrolka připravenosti tiskárny. Při připojení přes rozhraní USB nebo ethernetový rozbočovač zkuste přímé připojení k počítači nebo jiný port.
Možná není zvolen správný typ připojení.
Ujistěte se, že je v nástroji Desktop Printer Utility (Nástroj pro tiskárnu na pracovní ploše) vybrána položka Printer (USB) (Tiskárna (USB)) nebo Printer (LPR) (Tiskárna (LPR)) podle typu připojení.
Používá se nesprávný název tiskárny nebo adresa IP.
Chcete-li název a adresu IP tiskárny zkontrolovat, vytiskněte konfigurační stránku. Zkontrolujte, zda název nebo adresa IP tiskárny na konfigurační stránce odpovídá názvu nebo adrese IP tiskárny v nástroji pro tiskárnu na pracovní ploše.
Kabel rozhraní je vadný nebo nemá dostatečnou kvalitu.
Nahraďte kabel rozhraní kvalitním kabelem.

Soubor PPD (PostScript Printer Description) není uveden v nástroji Desktop Printer Utility.
Příčina
Řešení
Software tiskárny nebyl nainstalován nebo nebyl nainstalován správně.
Ujistěte se, zda je soubor PPD pro model tiskárny, který používáte, uveden v následující složce na pevném disku: Systémová složka/Přípony/Popisy tiskárny. V případě potřeby znovu nainstalujte software. Pokyny získáte v příručce Začínáme.
Soubor PPD je poškozený.
Odstraňte soubor PPD z následující složky na pevném disku: Systémová složka/Přípony/Popisy tiskárny. Znovu nainstalujte software. Pokyny získáte v příručce Začínáme.

Tisková úloha nebyla odeslána do tiskárny.
Příčina
Řešení
Tisková fronta je pravděpodobně zastavena.
Restartujte tiskovou frontu: Vyberte ikonu tiskárny na ploše, v pruhu nabídek nahoře vyberte nabídku Printing (Tisk) a klepněte na příkaz Start Print Queue (Spustit tiskovou frontu).
Používá se nesprávný název tiskárny nebo adresa IP.
Chcete-li název a adresu IP tiskárny zkontrolovat, vytiskněte konfigurační stránku. Zkontrolujte, zda název nebo adresa IP tiskárny na konfigurační stránce odpovídá názvu nebo adrese IP tiskárny v nástroji pro tiskárnu na pracovní ploše.
Tiskárna možná není připravena.
Zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny, tiskárna je zapnutá a svítí kontrolka připravenosti tiskárny. Při připojení přes rozhraní USB nebo ethernetový rozbočovač zkuste přímé připojení k počítači nebo jiný port.
Kabel rozhraní je vadný nebo nemá dostatečnou kvalitu.
Nahraďte kabel rozhraní kvalitním kabelem.

Počítač nelze použít, dokud tiskárna tiskne.
Příčina
Řešení
Nebyl vybrán tisk na pozadí.
Systém LaserWriter 8.6 a vyšší: Zapněte tisk na pozadí výběrem příkazu Print Desktop (Tisk plochy) v nabídce File (Soubor) a následným klepnutím na příkaz Background Printing (Tisk na pozadí) v rozevírací nabídce.

Soubor EPS (Encapsulated PostScript) tiskne s nesprávými písmy.
Příčina
Řešení
Tento problém se objevuje u několika programů.

Odešlete soubor místo binárního kódování ve formátu ASCII.

Pokuste se před tiskem stáhnout do tiskárny typy písma obsažené v souboru EPS.

Dokument se netiskne s typy písma New York, Geneva nebo Monaco.
Příčina
Řešení
Tiskárna může nahrazovat písma jinými.
Nahrazovaná písma zrušte zvolením položky Options (Možnosti) v dialogovém okně Page Setup (Vzhled stránky).

Nelze tisknout prostřednictvím řadiče USB jiného výrobce.
Příčina
Řešení
Tato chyba nastává, když není nainstalován software pro tiskárny s rozhraním USB.
Při přidávání karty USB od jiného výrobce možná budete potřebovat software Apple USB Adapter Card Support. Nejnovější verze tohoto softwaru je k dispozici na webových stránkách společnosti Apple.

Při připojení pomocí kabelu USB se tiskárna po zvolení ovladače nezobrazí v okně Nástroje pro tiskárnu na pracovní ploše nebo Profilovací program systému Apple.
Příčina
Řešení
Tento problém je způsoben buď softwarovou nebo hardwarovou komponentou.
Řešení problémů se softwarem

Ověřte, zda počítač Macintosh podporuje rozhraní USB a zda používá příslušný software od společnosti Apple.

Ověřte, zda je operační systém Macintosh, který používáte, systém Mac OS V9.1 nebo vyšší.

HP 3000 3600 3800 note Řešení problémů v systému Mac OS V9.x Poznámka

Stolní počítače Macintosh iMac a Blue G3 splňují veškeré požadavky na připojení zařízení USB.

Řešení problémů s hardwarem

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.

Zkontrolujte, zda je kabel USB správně připojen.

Zkontrolujte, zda používáte odpovídající vysokorychlostní kabel USB.

Zajistěte, aby nebylo nainstalováno příliš mnoho zařízení USB souběžně odebírajících energii. Odpojte všechna souběžně pracující zařízení a připojte kabel přímo k portu USB hostitelského počítače.

Zkontrolujte, zda v řetězci nejsou za sebou zapojeny dva nenapájené rozbočovače USB. Odpojte všechna souběžně pracující zařízení a připojte kabel přímo k portu USB hostitelského počítače.

HP 3000 3600 3800 note Řešení problémů v systému Mac OS V9.x Poznámka

Klávesnice počítače iMac je nenapájený rozbočovač USB.

HP 3000 3600 3800 Řešení problémů v systému Mac OS V9.x