Kontrola instalace modulu DIMM

Kontrola instalace modulu DIMM


1.

Zapněte tiskárnu. Když tiskárna projde spouštěcí sekvencí, zkontrolujte, zda je ve stavu Připraveno. Zobrazí-li se chybové hlášení, důvodem může být nesprávná instalace modulu DIMM.

2.

Vytiskněte konfigurační stránku. Další informace naleznete v části Použití stránek s informacemi o tiskárně.

3.

Na konfigurační stránce si prohlédněte část Nainstalované jazyky tiskárny a volby a údaje srovnejte s údaji na konfigurační stránce vytištěné před instalací modulu DIMM.

4.

Modul DIMM možná není nainstalován správně. Opakujte postup instalace.

-nebo-

Modul DIMM může být vadný. Zkuste použít nový modul DIMM.

HP 3000 3600 3800 Kontrola instalace modulu DIMM